බොරතෙල් නෑ / හෙට(20) සපුගස්කන්ද වැසෙයි

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව හෙට (20) රාත්‍රියේ සිට යළි වසා දැමීමට තීරණය කර ඇතැයි ලංකා ඛනිජ තෙල්…