තොණ්ඩමන් පුත්‍රයාට ආණ්ඩුව එපා වෙයි /කොටගල මාධ්‍ය හමුවකදී කියයි

ජනාධිපතිවරයාගේ නිවස ඉදිරිපිට පැවති උද්ඝෝෂණයට සහභාගි වු පිරිසකට සහ මාධ්‍යවේදින් කිහිප දෙනෙකුට ආරක්ෂක අංශ පහර දි…