අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ වාහනය නැවතූ පොලිස් කොස්තාපල්ට දුන් මාරුව අවලංගුයි(Video)

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයකු පැදවූ කැබ්රථයක් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අපරැක්ක හුවමාරුවේදී නවතා ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය පරීක්ෂා…

අධිවේගයේ සෙල්ලම් දැමූ තරුණයන් 4 දෙනා අත්අඩංගුවට

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අපරික්ෂාකාරී ලෙස ධාවනය වූ මෝටර් රථයේ අවදානම් ලෙස ගමන් කළ තරුණයන් 4 දෙනා…