කොරියානු රැකියාලාභී වසරේ පළමු කණ්ඩායම පිටව යයි

කොරියාවේ ධීවර හා නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සඳහා මේ වසරේ පිටත්ව යන ප්‍රථම කණ්ඩායම  ශ්‍රි ලංකන් ගුවන්…

උතුරු කොරියාවේ දේශසීමාවෙන් පැන ආ අයකු දකුණු කොරියාවේ හමුදා භාරයට

දේශසීමා කලාපය හරහා තම රටට ඇතුළුවීමට තැත් කළ උතුරු කොරියානු ජාතිකයකු දකුණු කොරියාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන…