දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර විලීගමගේට කොරෝනා

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලිගමගේට කොවිඩ් – 19 වෛරසය ආසාදනය වි ඇතැයි වාර්තා වේ. තම පෞද්ගලික…