දඹුල්ල නගර සභාවෙන් බලු බද්දක් ?

එළඹෙන 2022 වසරේ සිට දඹුල්ල මහ නගර සභා සීමාවේ ග්‍රාම සේවා වසම් 13 තුළ ජීවත්වෙන සියලුම…

අඩු ආදායම් ලාභියකු බව පවසා සුපිරි ක්‍රීඩකයකුගේ බිරිඳක් සීගිරියේ ඉඩමක් ගිලලා

රජයේ ඉඩම් ඉතා සූක්ෂම ලෙස ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන සකසා රාජ්‍ය සේවකයන් සහ තැරැව්කරුවන් එක්ව ව්‍යාපාරිකයින්ට ක්‍රීඩක…