දයාසිරි ගැන දුකයි / පොහොට්ටුවෙන් පිළිතුරැ

රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා සම්බන්ධයෙන් තමන් කනගාටු වන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහ ලේකම්…

දයාසිරි ඉවත් කරන්න / ශ්‍රීලනිපයේ පිරිසකගෙන් හිටපු ජනපතිට ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ලේකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පක්ෂයේ ලේකම් ධුරයෙන් ඉවත් කරන ලෙසට…