ජනගහනයෙන් අඩක් දරිද්‍රතාවයේ

පුද්ගලයින් ලක්ෂ 96ක් මේ වන විට දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන බවට සිදුකළ අධ්‍යයනයකින් අනාවරණය වී තිබේ. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ…