දැඩි සත්කාර ඇඳක් රහිතව කොරෝනා මරණයක් වාර්තා වෙයි

දැඩි සත්කාර ඒකකයක ඇඳක් නොමැතිව මෙරටදී වාර්තාවූ පළමු කොරෝනා මරණය සිදුව තිබෙනවා. මාවනැල්ල මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරයකුගේ…