දැරියක් අන්තර්ජාලය හරහා අලෙවි කළ වෙබ් අඩවියේ හිමිකරැ අත්අඩංගුවට

වයස අවුරුදු 15ක දැරියක් අන්තර්ජාලය හරහා අලෙවි කිරීමට අදාළව වෙළෙඳ දැන්වීම පළ කළ වෙබ් අඩවිය අනාවරණය…

මීගමුවේ දී අතුරුදන්වූ දෙහැවිරිදි දැරිය සොයාගනී

මීගමුව තලාහේන ප්‍රදේශයේ දී අතුරුදන්වූ වයස අවුරුදු 2ක දැරිය සොයාගෙන තිබෙනවා. එම දැරිය ඇයගේ පියාගේ භාරයේ…