කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් වසා දැමීමට තීරණයක් නැහැ

කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් වසා දැමීමට තීරණයක් ගෙන නොමැති බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන පැවසීය වත්මන් ආර්ථික සහ…

විදේශ ඇමති ජිනීවා අමතයි / ලංකාවේ ප්‍රතිචාරය මෙන්න – සිංහල – Video

මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරිපත්වන යෝජනාවක් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙස විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා…