30 ට අඩු දියවැඩියා රෝගීන්ට එන්නත දෙන්නැයි ඉල්ලීමක්

වයස අවුරුදු 30ට අඩු පළවැනි කාණ්ඩයේ දියවැඩියාව ඇති පුද්ගලයන්ට කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස…

කොරෝනා වැළදුනොත් දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානමක්(VIDEO)

කෝවිඩ් රෝගය වැළදීමෙන් දියවැඩියාව නොතිබුනු අයට ද එම රෝගයේ වැළදීමේ අවදානමක් පවතින බැවින් ප්‍රවේශම් විය යුතු…