ජනපති හිට්ලර් කෙනෙකු විය යුතුයි. – දිලුම් අමුණුගම(VIDEO)

ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපතිවරයා වෙත ඡන්දය ලබා දුන් 69 ලක්ෂයක් වූ පිරිස හිට්ලර් කෙනෙකු වැනි පාලකයෙකු අපේක්ෂා කළ…

3 න් 2 නොබලා හිටපු ජනපතිට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා / දිලුම් අමුණුගම -Audio

ආණ්ඩුවේ 3න් 2 ක බලය රැක ගැනීම සඳහා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය රදවා ගැනීමට ,මෛත්‍රීපාල සිරිසේන…