දරුවන් අතර ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගී තත්ත්වය පැතිර යාමේ වර්ධනයක් – Audio

දරුවන් අතර ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගී තත්ත්වය පැතීර යාමේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කෙරෙන බව විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා මහතා…