දුම්රිය ගාස්තු වැඩිවෙන්නේ මෙහෙමයි

කාණ්ඩ කිහිපයකට අදාළව දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය සඳහා කැබිනට් අනුමැති හිමිව තිබේ. ප්‍රවාහන අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම…