වනිඳු සමග චමීරත් අයි පී එල් යයි

2022 අයි පී එල් ක්‍රීඩක වෙන්දේසියේදී ශ්‍රී ලංකා වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක දුෂ්මන්ත චමීර ,ඉන්දීය රුපියල්…