දෙමටගොඩට ඩෙල්ටා ආ හැටි සොයන්න විශේෂ විමර්ශනයක්

දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයෙන් හමුවූ ඉන්දීය ඩෙල්ටා කොරෝනා ප්‍රභේදයට ගොදුරු වුණ රෝගීන් 5 දෙනා සම්බන්ධව සෞඛ්‍ය අංශ විශේෂ…