ඇමති අස්වුණාට මදි / අත්අඩංගුවට ගන්න – දෙමළ සන්ධානය යළි ඉල්ලයි

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ හටගත් සිද්ධියට අදාළව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා අත්අඩංගුවට ගත යුතු…