දේශපාලනය වෙනුවෙන් ජායාරූප අවභාවිත කරලා / දේවානි ජයතිලකගෙන් චෝදනා

ජාතික ජන බලවේගයේ නිරූපමා සේරසිංහ මහත්මිය තමන් සමග ගත් පින්තුරයක් අවභාවිත කළේ යයි ගම්පහ අඩවි වන…

වන නිලධාරිනී දේවානී ජයතිලකට පරිසරවේදියකුගෙන් පැසසුම්

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට සම්බන්ධ වන ගම්පහ දාරළුව ප්‍රදේශයෙන් හමුවූ දුර්ලභ ශාකය විනාශයෙන් බේරා ගැනීමට මැදිහත්වූ ගම්පහ…