දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ගෙන් පැය 9 ක ප්‍රකාශයක්

පසුගිය 09 වැනිදා ඇති වු සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ…