ලංකාවේ මුහුදට ආ ඉන්දීය ධීවර කණ්ඩායමක් මෙරට ධීවරයන්ගේ ග්‍රහණයට

ශ්‍රී ලංකා මුහුදට ඇතුළු වූ ඉන්දීය ධීවරයින් 21 දෙනෙකු හා යාත්‍රා දෙකක් උතුරේ ධීවරයින් රඳවාගෙන නාවික…

ඉන්දීය නාවික හමුදාවෙන් ලංකාවේ ධීවරයන් පිරිසකට ප්‍රහාරයක්

ජාත්‍යන්තර මුහුදේ මසුන් ඇල්ලීමට ගිය මෙරට ධීවරයින් පිරිසක් දරුණු ලෙස පහරකෑමකට ලක්ව ඇති බව වාර්තා වනවා.…

මියන්මාර අත්අඩංගුවේ පසුවන ලාංකීය ධීවරයන්ට නිදහස

මියන්මාර අත්අඩංගුවේ පසුවන සියලු ලාංකික ධීවරයින් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි මියන්මාර පාලනය දැනුම් දී තිබෙනවා.…

ඉන්දීය ධීවරයෝ උතුරු මුහුද ආක්‍රමණය ඉහළම මට්ටමකට

උතුරු මුහුදු සීමාවට ඉන්දීය ධීවරයින් ඇතුළුවීම ඉහළ ගොස් ඇති බවට ධීවර වෘත්තිය සමිති චෝදනා කරනවා. සමස්ත…