අසිරිමත් නත්තල අදයි

දෙව්මැදුරු තුළින් නැගුනු සීනු හඬ මධ්‍යයේ අසිරිමත් නත්තල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ උදාවුණා. කොරෝනා වයිරස ව්‍යාප්තිය හමුවේ…