නවම් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි

ධර්ම සේනාධිපති සැරියුත් මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ අග්‍රශ්‍රාවක තනතුරු ලැබීම ඇතුළු ශාසන ඉතිහාසයේ වැදගත් සිදුවීම් රැසක්…