පළමු ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ ජය නවසීලන්තයට

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සංවිධානය කළ පළමු ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලිය ජය ගැනීමට නවසීලන්තය අද සමත් වුණා. ඒ…