නවසීලන්තයේදී පිහි ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ අන්තවාදියා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්

නවසීලන්තයේ බටහිර ඕක්ලන්ඩ් නුවර ‘ලින්මොල්’ සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණයේ පිහි ප්‍රහාරයක් සිදුවුණු බවත් පිහි ප්‍රහාරය එල්ල කළ…

නවසීලන්තය ඇතුළු දූපත් කිහිපයකට සුනාමි අවදානමක්

ඒකක 7.2 ක ප්‍රබල මට්ටමේ භූ කම්පනයක් නවසීලන්තයට බලපා තිබෙනවා. නවසීලන්තයේ ජාතකි හදිසි ආපදා කළමනාකරණ ඒජන්සිය…

නවසීලන්ත දේශසීමා 2021 වසර පුරාම වසා දැමීමේ සූදානමක්

2021 වසර පුරාම තම රටේ දේශසීමා වසා දමා තිබීමට වැඩි ඉඩක් පවතින බව නවසීලන්ත අගමැතිනී ජසින්ඩා…