නවාස් ෂරීෆ්ගෙන් පකිස්ථාන රජයට පණිවිඩයක්

පකිස්ථානයේ හිටපු අගමැති නවාස් ෂරීෆ් එරට හමුදාවට හා බුද්ධි අංශයට විරෝධය පළ කරමින් වීඩියෝවක් නිකුත් කර…