ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල 4ක් පුද්ගලීකරණය කරයි

ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි, මුම්බායි, බැංගලෝර සහ හයිද්‍රාබාද් ගුවන්තොටුපල සම්පූර්ණයෙන් පුද්ගලීකරණය කිරීමට ඉන්දීය රජය තීරණය කර තිබෙනවා.…