උ.කොරියාව න්‍යෂ්ටික අවි නිපදවීම වේගවත් කරයි

උතුරු කොරියාව න්‍යෂ්ටික අවි නිපදවිමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කර ඇති බව ඇමෙරිකාව පවසනවා. පෙන්ටගනයට ලැබුණු චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප…

අමෙරිකාවට පුළුවන් නම් අපිටත් පුළුවන් / රුසියාවෙන් ප්‍රතිචාරයක්

අමෙරිකාව සිය න්‍යෂ්ටික අවි ගබඩා යුරෝපයේ ස්ථානගත කර ඇති නමුත් රුසියාව විසින් බෙලරුසියාවේ අවි රැදවීමට සූදානම්වීම…

රුසියාව බෙලරුසියාවේ න්‍යෂ්ටික අවි රදවයි

බෙලරුසියාවේ න්‍යෂ්ටික අවි ස්ථාන ගත කිරීමට රුසියාව තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.…

න්‍යෂ්ටික අවි ඉවත් කළ මිසයිලවලින් යුක්‍රේනයට ප්‍රහාර (Video)

න්‍යෂ්ටික යුධ හිස් ඉවත් කළ කෲස් මිසයිල රුසියානු හමුදා විසින් යුක්‍රේනයේ ප්‍රහාර සඳහා භාවිත කරන බව…