හම්බන්තොට රෝහල් දූෂිත ගණුදෙන චෝදනාවලට අපි සම්බන්ධ නෑ / නාමල් රාජපක්ෂ

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ඒ.බී.සී මාධ්‍ය ජාලයෙන් අනාවරණය කළ හම්බන්තොට රෝහල ඉදිකිරීමේදී සිදු වූ දූෂිත ගණුදෙණු පිළිබඳ චෝදනා වලට…

නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතිකම් අතහරී

තමන් දරණ සියලු ඇමති ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වූ බව ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ පවසයි. ඔහු වත්මන් ආණ්ඩුවේ තරුණ…

සංචාරකයන් සඳහා සම්පූර්ණයෙන් රට විවෘත කිරීම කඩිනමින් / ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා මුළුමනින්ම විවෘත කිරීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා…