මහින්ද, නාමල් , ජොන්ස්ටන් , සනත් නිශාන්ත ඇතුළු 16කට රටින් පිටවීම තහනම්

හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ, නාමල් රාජපක්ෂ හා ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ,සනත් නිශාන්ත,නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ඇතුළු 16…