දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම්

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් මහනුවර හා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයකට නාය යාමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත්…