නාරාහේන්පිට පුද්ගලික රෝහලේ ,අත් බෝම්බය ගැන සියල්ල හෙළිවේ

නාරාහේන්පිට පෞද්ගලික රෝහලක වැසිකිලියක තිබී සොයාගත් අත්බෝම්බය සැකකරු රැගෙන එනු ලැබුවේ කොළඹ 07 – විජේරාම මාවතේ…