ලංකාවට ඇතුළුවීමට තැත් කළ ඉන්දියානුවන් 86 ක් යළි හරවයි

ඉන්දීය ජාතිකයින් ධීවර යාත්‍රා උපයෝගී කරගෙන නීතිවිරෝධීව මෙරටට පැමිණීමට උත්සාහ දරන බව හෙළිවීමත් සමග පැය 24…