නාසා ප්‍රිසවරන්ස් රෝවරය අඟහරු මතට ගොඩ බසී

විශේෂ ජයග්‍රහණ රැසකට ළගාවෙමින් නාසා ප්‍රිසවරන්ස් රෝවරය අද (19) අළුයම අඟහරු ග්‍රහයා මතට ගොඩබසිනු ලැබුවා. ඒ…