නැන්සි පෙලොසිගෙන් විවේචනයක්

අමෙරිකානු සෙනෙට් සභාවේ කතානායිකා නැන්සි පෙලොසි විසින් ටිබෙටයේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් චීනයට දෝෂාරෝපණය කර තිබෙනවා.…