නිට්ටඹුවේ හටගත් උණුසුම්කාරී තත්ත්වයෙන් 6කට තුවාල / 3කට වෙඩි වැදිලා

නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ උණුසුම් තත්ත්වයක් හේතුවෙන් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකු මේ වනවිට වතුපිටිවල රෝහල වෙත…