නිමල් ලාන්සා ඇමතිකම අතහරී

රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා සිය අමාත්‍යධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත භාරදී ඇති බව වාර්තා…

ඇමති ලන්සාට තර්ජනය කළ සනත් නිශාන්තගේ හඬපට එළියට(Audio)

රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා හට රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා විසින් යොමුකළ තර්ජනාත්මක හඬපට කිහිපයක් මේවන විට සමාජ මාධ්‍ය…

ජපානය / ඉන්දියාව තරහ කරගෙන අපට ඉදිරි ගමනක් නෑ /රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා

ජපානය, ඉන්දියාව වැනි රටවල් සමග පවතින මිත්‍රශීලීත්වයට හානි කොටගෙන අපිට ඉදිරි ගමනක් නොමැති බව ග්‍රාමීය මාර්ග…