දකුණු අප්‍රිකාවේ මාරක නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය ලංකාවට පැමිණීමේ අවදානමක් !

දකුණු අප්‍රිකානු නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය වන නියොකොව් හෙවත් BA.2 වයිරසය ප්‍රභේදය ඉදිරියේදි මෙරටට පැමිණීමේ අවදානමක් ඇති බව…