අජිත් රාජපක්ෂ නි. කතානායක ධුරයට

පාර්ලිමේන්තුවේ නව නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ලෙස අජිත් රාජපක්ෂ වැඩි ඡන්දයෙන් තේරී පත් විය. අජිත් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාට ඡන්ද…

විශ්වාසභංගයේ ප්‍රතිඵලය කළින් එයි ? / නියෝජ්‍ය කතානායක ජන්දයෙන් සියඹලාපිටිය ජය ගනී

නියෝජ්‍ය කථානායක ධූරය සඳහා නැවතත් රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා තේරී පත්ව තිබෙනවා. අද (05) උදෑසන පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමෙන්…