පාර්ලිමේන්තුවේ දී යළි ශ්‍රීලනිපය – පොහොට්ටුවක අද එක්වෙයි

නියෝජ්‍ය කථානායකධුරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යෝජනාකර ඇති හිටපු නියෝජ්‍ය කථානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාට සහාය…

රංජිත් සියඹලාපිටිය ,නියෝජ්‍ය කථානායක ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය  එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යවමින් රංජිත් සියඹලාපිටිය…