නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය සක්‍රියයි

දිවයිනේ නිරිත දිග මෝසම් තත්වය සක්‍රියව පවතින බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අද (08)…

නිරිත දිග මෝසම සමග දිස්ත්‍රික්ක 12කට අනතුරු ඇඟවීමක්

නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණ තත්ත්වය දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පවතින අතර ඉන් කොළඹ, කළුතර, ගාල්ල,…