පැනමා පත්‍රිකා චෝදනා ලැබූ නිරූපමා රාජපක්ෂ රට යයි

පැනමා පත්‍රිකා සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ලවී සිටින නිරූපමා රාජපක්ෂ ඊයේ රාත්‍රී කටුනායක ගුවන් තොටුපළෙන් ඩුබායි බලා පිටත්ව…

රහස්‍ය ධනය සහ ගනුදෙනු පිළිබඳ Pandora Papers ලයිස්තුවට ලංකාවේ නමක්

ලෝක නායකයින්, දේශපාලනඥයින් සහ ප්‍රකෝටිපතියන්ගේ රහස්‍ය ධනය හා ගනුදෙනු පිළිබඳ , තොරතුරු අනාවරණය කළ ඉතිහාසයේ විශාලතම…