ඔක්තෝම්බර් පළමුවැනිදායින් පසුවත් දැඩි සීමාවන් රැසක්

ඔක්තෝම්බර් පළමුවැනිදා සිට රට විවෘත කළද සීමාවන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමුව තිබේ. පෙර පරිදිම…

භයානක කොරෝනා රැල්ලක අවදානමක් / රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංසදය

ඉදිරියේ දී යළිත් භයානක කොරෝනා රැල්ලක අවදානමක් පවතින බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංසදය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්…

ඔක්තෝබර් 01 සිට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඉවතට

පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔක්තෝබර් 01 වනදා නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කිරීමට රජය සැලසුම් කර ඇති බව…

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඔක්තෝම්බර් 01 තෙක් දීර්ඝ කරයි

දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධායන ඇඳිරි නීති කාලසීමාව ඔක්තෝම්බර් 01 වැනි සිකුරාදා අලුයම 4.00 දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා.…

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කිරීම ගැන තීරණය අද

ලබන 21 වැනිදා අලුයම 4.00 දක්වා පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය තවදුරටත් දීර්ඝ කරනවා ද ?…

හෙට(16) සිට දිනපතා රාත්‍රියේ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය

හෙට (16) රාත්‍රි 10 සිට අලුයම 04.00 දක්වා සෑම දිනකදීම දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි නිරෝධායන ඇඳිරි…