නිරෝධායන නීති කැඩූ 67,000කට වැඩි පිරිසක් මේ දක්වා අත්අඩංගුවට..

නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කළ පුද්ගලයින් 674 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ඒ, අද(08) උදෑසන 6.00න් අවසන් වූ…