මැතිවරණ ක්‍රියාවලියට බාධා කිරීමේ සියලු උත්සාහයන් පරාජය කළ යුතුයි – ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය

මැතිවරණ ක්‍රියාවලියට බාධා කිරීමේ සියලු උත්සාහයන් පරාජය කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සඳහන් කරයි.…

රටේ යහපතට තීරණය ගන්න – ජනපතිවරණය ගැන නීතිඥ සංගමයෙන් නිවේදනයක්

කිසියම් පුද්ගලයෙකුගේ,  දේශපාලන පක්ෂයක හෝ පෞද්ගලික දේශපාලන අපේක්ෂා පසෙකලා මෙම අවස්ථාවේ රටේ යහපත මත පදනම්ව තීරණ…

නීතිඥ සංගමයෙන් අධිකරණ සේවා කොමිසමට ලිපියක් !

මහේස්ත්‍රාත්වරුන් සඳහා පවත්වන ලද අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණයක් මගින් යුක්තිය පසිඳලීමේ කාර්යයට යම් බලපෑමක් සිදු වී තිබේ නම්,…