අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වීමේ ඉන්ධන ආධාරයෙන් වානේ ගෙන්නුවේ කවුද ? නීතීඥ සංගමය විමසයි

අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා සපයා තිබූ ඉන්දීය ණය පහසුකම යටතේ වානේ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම පිළිබඳව…

ඇප මත මුදාහරින්නන් බලහත්කාරයෙන් නිරෝධායනයට යොමුකිරීම වරදක් /ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ගයක් වන “නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය” දඬුවමක් හෝ රැඳවුම් මාර්ගයක් ලෙස භාවිත නොකළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා…