නේපාල ගුවන් අනතුරින් 40ක් මරුට – විදෙස් මාධ්‍ය

පුද්ගලයින් 72 දෙනෙකු රැගත් නේපාල ගුවන් යානයක් අනතුරට ලක්වීමෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 40 දෙනෙකු පමණ මියයන්නට…