නොරොච්චෝලේ හැදුවත් විදුලි කප්පාදුවක් ? අවසන් තීරණය අද

නොරොච්චොලේ බලාගාරයේ මෙගාවොට් 300ක් ලබා දෙන ජනන යන්ත්‍රයක් අක්‍රීය වූයේ පසුගිය දෙසැම්බර් 03 වනදා යි. එය…