නොරොච්චෝලේ හැදුවත් විදුලි කප්පාදුව දිගටම

නොරොච්චෝල බලාගාරයේ තෙවැනි ජනන යන්ත්‍රයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකර ජාතික පද්ධතියට මෙගාවොට් 270 ක් එක් කළද තවදුරටත්…

නොරොච්චෝලේ යළි සක්‍රිය වීමට දින 75 ක් යනු ඇති / විදුලි ඉංජිනේරුවන් කියයි

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු බලාගාරය, ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීම සඳහා දින 75ක පමණ කාලයක් ගත වනු…

නොරොච්චෝලේ අලුත්වැඩියාව සමග විදුලි කප්පාදුව ඉහළ යාමේ අවදානමක්

අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් සඳහා නොරොච්චෝලේ ගල්අඟුරු බලාගාරයේ මෙගාවොට් 300ක ධාරිතාවකින් යුත් එක් කොටසක් අද (17) මධ්‍යම…

නොරොච්චෝලේ යථා තත්වයට

නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයේ හටගත් දෝෂය යථා තත්ත්වයට පත්කර නැවත ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්කල…

විදුලි කප්පාදුව අදින් අවසන්

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු බලාගාර සංකීර්ණයේ මෙහෙයුම් මේ වනවිට යථා තත්වයට පත්වී ඇති බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය…