අමෙරිකානු කොරෝනා එන්නතකින් ඉහළ සාර්ථකත්වයක්

අමෙරිකාවේ නොවැවැක්ස් එන්නත සාර්ථක ප්‍රතිඵල පෙන්නුම් කරන බව බ්‍රිතාන්‍යයේදී පැවැත්වූ සායනික පරීක්ෂණයකින් අනාවරණවී තිබෙනවා. විදෙස් මාධ්‍ය…